Amara Kabba AnneMarie Tiebosch shain foundation
History

Hoe het begon

AnneMarie Tiebosch richtte Shain Foundation op in 2005. Zij en wijlen* haar man Amara Kabba (*22-06-2003) hebben samen de basis gelegd. 

 Amara Kabba, muzikant van Sierra-Leoonse afkomst, gevlucht, en AnneMarie: muzikaal opbouwwerker en kwartiermaker van Brabantse komaf, zijn samen in Amsterdam een studio begonnen met als doel om beginnende (Sierra Leoonse en Amsterdamse) muzikanten een plek te geven om zich te kunnen ontwikkelen.  Amara’s artiestennaam was Shain en  afgeleid van het Engelse woord Shine. Een naam die hij voelde, toen hij bij de geboorte van hun oudste dochter (Dija) was. Toen hij haar zag, zei hij: Shain, zo ga ik mij als artiest noemen. Hij wilde, net als haar, schijnen en schitteren.’ Shain Foundation zet zich in om talent te ‘ont-dekken en te versterken en  mensen te verbinden.  AnneMarie en Amara hebben twee dochters gekregen: Dija en Amaria, ook zij zetten zich in voor de stichting. 

Onze buurt onze familie

familie

Met het idee dat "It takes a village to raise a child" is Shain Foundation altijd bezig te zoeken naar sociale cohesie en deze te verbeteren door middel van:

Culturele projecten

Talent-ont-dekking en ont-wikkeling

Groen in de buurt

Culturen samenbrengen

Elkaar leren kennen

Samen spelen

Informatie

shain foundation family
Unique Approach

Kunst van kunst

Muziek, dans en beeldende kunst verbindt.

Shain Foundation vindt haar oorsprong in de liefde voor muziek die staat voor een manier van leven die bijdraagt aan prettig samen zijn, verbinden in vrede en  natuurlijke tijd en flow.

Up

Shain Foundation is opgericht door Annemarie Tiebosch in 2005 en zet zich in voor muzikale ontplooiing en het verbeteren van de sociale cohesie o.a. door muziek. De stichting is gevestigd in Amsterdam Zuid-Oost en initieert  projecten dichtbij huis en in Sierra Leone, het andere ‘dicht bij huis’, thuisland van Amara Kabba, Sierra Leoons reggae artist en wijlen AnneMarie haar man, met wie zij de basis schepte voor de stichting.

Social Share
S h a i n S h a i n S h a i n